Kontaktai

Vytauto g. 17, Klaipėda

Tel. +370 46 310494
El. paštas centrounija@kab.lt 
DĖL REIKALAVIMO TEISIŲ PARDAVIMO 

  

 

KU Centro taupomoji kasa (302595471) parduoda reikalavimo teises:

 

1. Viešose varžytynėse parduodamos hipoteka užtikrintos reikalavimo teisės:

1.1. Reikalavimo teisė pagal 2020-10-22 taikos sutartį (skolininkas J.M.). Reikalavimo teisės 2023-04-01 duomenimis suma 144 024,17 Eur, iš kurios 144 024,17 Eur negrąžintas kreditas. Ekonominės naudos perėjimo pirkėjui data 2023-04-01, t.y. visos po šios dienos iš skolininko gautos lėšos pereina pirkėjui. Reikalavimo teisės grąžinimas užtikrintas svetimo nekilnojamojo turto hipoteka – gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais ir žemės sklypu (naudojamas poilsio paslaugų teikimo veiklai vykdyti, turto vertė 395 000 Eur (2020-06-20 duomenimis)). Skolos grąžinimo terminas 2035-06-30, už skolą skaičiuojamos 2,3 proc. metinės palūkanos. Skola dengiama periodinėmis mėnesio įmokomis (mėnesio įmokos dydis 900,00 Eur, paskutinė 2035-06-30 įmoka 35 875,31 Eur). Pradinė pardavimo kaina varžytynėse 79 600,00 Eur.

 

Varžytynių nuoroda (varžytynių Nr. 242826):

https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=272352&number=242826 

 

Unija varžytynių dalyviui gali atskleisti papildomą informaciją apie skolininką, sutarties sąlygas ir užtikrinimo priemones, įkeisto turto buveinę ir pan. Tokiu atveju varžytynių dalyvis turi pateikti įrodymus, jog dalyvauja varžytynėse ir rašytinius įsipareigojimus dėl informacijos išsaugojimo/neatskleidimo. Informacija apie parduodamą turtą teikiama tel. Nr. 8-46-310494 (Justinas Stasiškis) arba el. paštu adresu centrounija@kab.lt.

 

 

 

2. Laisvame pardavime parduodama hipoteka ir įkeitimais neužtikrinta reikalavimo teisė: Skolininkas fizinis asmuo A.J. 110725,55 Eur skola, išieškojimą vykdo antstolis.

 

Pradinė reikalavimo teisės kaina nenustatyta, t.y. turtas parduodamas pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą.

 

Laisvojo pardavimo pradžia 2023-05-02, laisvojo pardavimo pabaiga 2023-05-17. Komerciniai pasiūlymai dėl turto įsigijimo pateikiami iki 2023-05-17 elektroniniu paštu adresu centrounija@kab.lt, komerciniame pasiūlyme turi būti pateikta Dalyvį identifikuojanti informacija ir atstovavimo teisę patvirtinantys dokumentai, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo arba asmens atstovas. Jei Finansinio turto pardavimo atveju iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos gaunamas daugiau nei vienas pasiūlymas, visi Dalyviai (įskaitant pasiūlymą pateikusį Dalyvį) informuojami apie didžiausią pateiktą pasiūlymą, ir pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas Nemokumo administratoriaus sprendimu papildomomis, ne mažiau kaip 8 darbo valandomis, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms (jei per pratęstą terminą gaunamas didesnis pasiūlymas, kartojama šiame punkte nustatyta procedūra, t.y. apie tai informuojami visi Dalyviai ir pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas Nemokumo administratoriaus sprendimu papildomomis, ne mažiau kaip 8 (aštuoniomis) darbo valandomis, bet ne ilgiau kaip 72 (septyniasdešimt dvejoms) valandoms). Gavus tokio pat dydžio pasiūlymus, pirmaujančiu pasiūlymu laikomas anksčiausiai Vykdytojo gautas pasiūlymas, neatsižvelgiant į tokio pasiūlymo išsiuntimo laiką. Padidinti pasiūlymai gali būti teikiami el. laišku nurodant padidintą kainą, toks laiškas privalo būti siunčiamas iš pradiniame pasiūlyme nurodyto el. pašto adreso. Kainos didinimas turi būti aiškus ir besąlyginis.

 

Kredito įstaiga negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti. Susidomėję pasiūlymu Dalyviai turi teisę kreiptis į Nemokumo administratorių dėl detalesnės informacijos suteikimo, prieš tai susidomėjusiam Dalyviui pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą. Kredito įstaiga neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų dėl parduodamo Finansinio turto vertės, atitikimo teisės aktų reikalavimams ar kitų savybių Dalyvis yra visiškai atsakingas už informacijos apie Finansinį turtą gavimą ir jos patikrinimą.

 

Pirkimo dalyvio registracijos mokestis 50,00 Eur, registracijos mokestis turi būti sumokėtas iki komercinio pasiūlymo pateikimo dienos į KU Centro taupomoji kasa kaupiamąją banko sąskaitą Nr. LT227300010154514355, bankas „Swedbank“, AB , mokėjimo paskirtis – „2023-05-02 pirkimo dalyvio registracijos mokestis“. Informacijos gavimas ir patikrinimas galimas tik sumokėjus pirkimo dalyvio registracijos mokestį. Pirkimo dalyvio sumokėtas registracijos mokestis dalyviui yra grąžinamas, jei jis pirkimo nelaimėjo arba nepateikė pasiūlymo.

 

Pasiūlymą dėl reikalavimo teisės įsigijimo galima teikti ir nesumokėjus registracijos mokesčio, tačiau tuo atveju pirkėjui negali būti pateikta detalesnė informacija apie skolininką.

 

Informacija apie parduodamą turtą teikiama tel. Nr. 8-46-310494 (Justinas Stasiškis) arba el. paštu adresu centrounija@kab.lt.