Kontaktai

Vytauto g. 17, Klaipėda

Tel. +370 46 310494
El. paštas centrounija@kab.lt Naujienos

2018 vasario 20
KREDITO UNIJAI CENTRO TAUPOMOJI KASA IŠKELTA BANKROTO BYLA

Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-2973-262/2018) kredito unijai Centro taupomoji kasa (juridinio asmens kodas 302595471, registracijos adresas Rožių al. 2, Vilnius). Nutartis įsiteisėjo 2018 m. vasario 20 d.

Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas Justinas Stasiškis (sąrašo eil. Nr. B-FA474, adresas korespondencijai Vytauto g. 17, Klaipėda, tel. Nr. 8-46-310494, el. pašto adresas centrounija@kab.lt).

Vilnius apygardos teismas 2018-02-06 nutartimi kreditoriams nustatė 2 mėnesių terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo kredito unijai dienos. Kreditorių reikalavimai priimami iki 2018-04-20 adresu Vytauto g. 17, LT92138 Klaipėda.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 str., kreditoriai reikalavime turi:

nurodyti, kiek kreditoriui yra skolinga bankrutuojanti kredito unija Centro taupomoji kasa, kokiu pagrindu susidarė skola;

prašyti įtraukti į bankrutuojančios kredito unijos Centro taupomoji kasa kreditorių sąrašą;

pateikti kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (sutarčių, sąskaitų – faktūrų, teismo sprendimų, tarpusavio skolų suderinimo aktų ir kt. dokumentų kopijas);

nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (ar yra suteikusi laidavimą, garantiją ar įkeitusi turtą; jei nėra, to nurodyti nereikia);

nurodyti savo kontaktinius duomenis (atstovo vardas, pavardė, telefonas, faksas, elektroninis paštas) ir banko sąskaitos, į kurią būtų išmokamos lėšos bankroto procedūros metu, duomenis (numerį, banko pavadinimą).