Kontaktai

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Tel. +370 5 268 33 07
El. paštas info@taupomojiunija.lt


Indėlių draudimas

Daugiau informacijos rasite VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tinklalapyje.

Naujienos

2017 rugsėjo 27
Gerbiami kredito unijos nariai,

Š.m. rugsėjo mėn. 08 d. įvyko  kredito unijos Centro taupomoji kasa (toliau – Kredito unija) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime svarstyti skelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai ir priimti šie sprendimai:

  1. Dėl narių pašalinimo iš kredito unijos.

NUTARTA:
Pašalinti iš kredito unijos narių skolininkus, nevykdančius savo pareigų, ir asmenis, dėl kredito unijos nario pareigų nevykdymo ir tyčinio veikimo prieš kredito unijos interesus.

 Š.m. rugsėjo mėn. 15  d. įvyko  kredito unijos Centro taupomoji kasa (toliau – Kredito unija) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime svarstyti skelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai ir priimti šie sprendimai:

NUTARTA:

  • Išrinkti du nauji valdybos nariai ir valdybos pirmininkas;
  • Išrinkti du nauji stebėtojų tarybos nariai ir stebėtojų tarybos pirmininkas;
  • Išrinktas naujas paskolų komiteto narys;
  • Patvirtinta nauja audito įmonė audito atlikimui kredito unijoje 2017-2019 metams;
  • Priimtas sprendimas pasirašyti sutartį su naujai išrinta išorės nepriklausimo audito imone bei nutraukti sutartį su audito įmone UAB „Audito tikslas“;
  • Patvirtintas lėšų limitas vieneriems metams išorės nepriklausomo audito įmonės darbui apmokėti.
  • Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija;


Informuojame, kad su visais Susirinkimo metu svarstytais ir patvirtintais dokumentais, taip pat su priimtais sprendimais galite susipažinti atvykę į Kredito unijos buveinę, Rožių al.2, Vilnius.

Kredito unijos valdyba