Kontaktai

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Tel. +370 5 268 33 07
El. paštas info@taupomojiunija.lt


Indėlių draudimas

Daugiau informacijos rasite VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tinklalapyje.

Naujienos

2017 spalio 13
Informuojame apie darbo laiko pasikeitimą

Klientų aptarnavimo skyrius š.m. spalio 13 d. dirbs iki 16:00 val.

2017 rugsėjo 27
Gerbiami kredito unijos nariai,

Š.m. rugsėjo mėn. 08 d. įvyko kredito unijos Centro taupomoji kasa (toliau – Kredito unija) pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime svarstyti skelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai ir priimti sprendimai.

2017 rugsėjo 08
Informuojame apie darbo laiko pasikeitimą

2017 rugpjūčio 28
Kredito unijos Centro taupomoji kasa narių dėmesiui!

Pranešame, kad Kredito unija Centro taupomoji kasa (į. k. 302595471) buveinė: Rožių al.2, Vilnius) šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks Kredito unijos patalpose: Rožių al. 2, Vilnius - 2017 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val.

2017 rugpjūčio 18
Kredito unijos Centro taupomoji kasa narių dėmesiui!

Pranešame, kad Kredito unija Centro taupomoji kasa (į. k. 302595471) buveinė: Rožių al.2, Vilnius) šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą.