Kontaktai

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Tel. +370 5 268 33 07
El. paštas info@taupomojiunija.lt


Indėlių draudimas

Daugiau informacijos rasite VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tinklalapyje.
NarystėFiziniams asmenims

Kredito unijos nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybėse.

Klientas norėdamas tapti Kredito unijos nariu turi įsigyti pajų bei sumokėti vienkartinį 2,9 Eur stojamąjį mokestį. Fizinio asmens pajaus dydis yra 30 eurų, o juridinio – 100 eurų. Pajus yra kredito unijos nario nuosavybė, todėl jam išstojus iš unijos, pajus yra grąžinamas įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo, norintis įstoti į uniją, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • prašymą įstoti į uniją (pildomas vietoje).
Tapkite mūsų KREDITO UNIJOS nariais Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims