Mūsų paslaugos

Kontaktai

Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius

Tel. +370 5 268 33 07
El. paštas info@taupomojiunija.lt


Indėlių draudimas

Daugiau informacijos rasite VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tinklalapyje.

DĖL KOMERCINIO PASIŪLYMO PATEIKIMO

 

 

Bankrutavusi KU Centro taupomoji kasa skelbia unijos paskolų portfelio vertinimo darbų pirkimą.

 

Perkamų darbų aprašymas: perkami kredito unijos paskolų portfelio vertinimo darbai. Jei tiekėjui yra reikalinga išsamesnė informacija apie Turtą (paskolų kiekis, struktūra ir pan.), apie tokios informacijos poreikį prašome informuoti elektroniniu paštu adresu centrounija@kab.lt.

 

Perkamų darbų kaina: komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi nurodyti maksimalią perkamų darbų kainą (biudžetą) su ir be PVM. Vykdant pirkimą nustatoma, jog maksimalios tiekėjo pageidaujamų darbų kainos (biudžeto) perviršis nebus apmokamas ir bus laikomas tiekėjo prisiimama rizika.

 

Perkamų darbų atlikimo terminas: unija pageidauja, jog Turto vertinimo darbai būtų atlikti ir vertinimo ataskaita pateikta ne vėliau kaip iki 2018-09-30. Bet kokiu atveju komerciniame pasiūlyme reikalinga nurodyti planuojamą darbų atlikimo terminą, jei jis yra ankstesnis ar vėlesnis nei 2018-09-30.

 

Papildomų duomenų prašymas: Turto vertinimo ataskaitoje turėtų būti nurodyta ne tik bendra Turto vertė, tačiau ir kiekvienos Turto sudedamosios (paskolos) vertė. Teikdamas komercinį pasiūlymą tiekėjas turėtų plačiau aprašyti teikiamų paslaugų sudėtį – kokie vertinimo metodai bus pasirinkti, kokia bus vertinimo ataskaitos struktūra, kokie duomenys bus pateikti vertinimo ataskaitoje, kokius duomenis tiekėjas prašys pateikti prieš vertinimą (pvz. susistemintą paskolų sąrašą) ir kitą pasiūlymui pateikti reikalingą informaciją.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas: komerciniai pasiūlymai dėl darbų atlikimo priimami iki 2018-08-23, 17.00 val.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti iki nustatyto termino raštu, pasiūlymus pateikiant bankroto administratoriui elektroniniu paštu adresu centrounija@kab.lt arba adresu Vytauto g. 17, Klaipėda. Jei pasiūlymas bus teikiamas paštu ar pasirašytinai, tokiu atveju jis turi būti gautas iki nustatyto termino.

 

Informacija telefonu Nr. 8-683-03224.

 

Bankroto administratorius

Naujienos

  • 2018 liepos 30
    Unijos likvidavimas

    Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos mėn. 11 d. nutartimi pripažino kredito uniją Centro tapomoji kasa bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. liepos mėn. 20 d. Likvidatoriaus funkcijos ir likvidavimo veiksmai pavesti bankroto administratoriui.

  • 2018 vasario 20
    KREDITO UNIJAI CENTRO TAUPOMOJI KASA IŠKELTA BANKROTO BYLA

    Vilniaus apygardos teismas 2018-02-06 nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-2973-262/2018) kredito unijai Centro taupomoji kasa. Nutartis įsiteisėjo 2018-02-20